Ghl profilux karta plm-rs232

Karta do komputera Profilux. Gromadzi dodatkowy port RS232 do podłączenia: modułu SMS, zewnętrznego wyświetlacza lub lamp Aqua illumination.